Інститут соціальної та політичної психології АПН України

 

Програма
авторського навчального курсу

"Гендерні ролі та гендерно-рольові конфлікти"

 

Розробив
кандидат психологічних наук
П. П. Горностай

 

Київ - 2001

 

 

 

 

Пояснювальна записка

Навчальний курс призначений для працівників соціальних професій (психологи, соціальні педагоги тощо) для підвищення професійної компетентності в сфері гендерно-рольових стосунків людей. В рамках курсу аналізується багато проблем, пов'язаних з гендерними ролями, таких, як психологія статі з точки зору відомих теорій особистості; особливості гендерно-рольових стереотипів; глибинні аспекти жіночої та чоловічої психології; порушення статевої та гендерної ідентичності; зв'язок гендерних ролей зі статево-рольовими девіаціями та багато інших. Особливу увагу приділено вивченню гендерно-рольових конфліктів та їх впливу на психологічне благополуччя, психічне і психосоматичне здоров'я людини.

Курс має велику практичну спрямованість. В рамках нього вивчаються практичні методи психодіагностики гендерно-рольових конфліктів, що базуються на адаптації англомовного тесту "Gender role conflіct scale" (O'Neіl et al.), передбачено ознайомлення з методами розв'язання гендерно-рольових конфліктів засобами рольової гри та психодрами. Семінарські заняття будуються на роботі з реальними випадкам конфліктної гендерно-рольової взаємодії.

 

Тематичний план курсу:

Тема

Години

лек. сем.
1. Статеві та гендерні ролі, гендерно-рольова поведінка: особистісно-психологічний та крос-культурний аспекти.

2

 
2. Гендерний розвиток та гендерна ідентичність особистості, особливості чоловічої та жіночої соціалізації.

2

 
3. Семінар-тренінг з використанням рольових ігор на тему "Жіночі та чоловічі ролі в житті людини".  

4

4. Гендерно-рольові конфлікти: види, причини, наслідки; психодіагностика гендерно-рольових конфліктів.

2

 
5. Особливості міжстатевої взаємодії: віковий, соціально-психологічний, сексологічний та психотерапевтичний аспекти.

2

 
6. Семінар-тренінг з використанням технік психодрами на тему "Розв'язання гендерно-рольових конфліктів особистості".  

4

7. Гендерні та сімейні ролі, особливості подружньої та батьківсько-дитячої гендерно-рольової взаємодії.

2

 
8. Рольові конфлікти типу "Сім'я--робота", рольове перевантаження та емоційне згоряння, їх наслідки на здоров'я людини.

2

 
9. Семінар-тренінг з використанням технік психодрами на тему "Розв'язання сімейних гендерно-рольових конфліктів".  

4

 

 

Тема 1. Статеві та гендерні ролі, гендерно-рольова поведінка: особистісно-психологічний та крос-культурний аспекти.

Поняття ролі в соціології та психології. Стать та статеві ролі людини. Гендер як соціальна стать: гендерні ролі як одна з життєвих ролей людини. Гендерні ролі в структурі особистості та життєвого світу людини. Культурні особливості гендерних ролей та гендерно-рольової поведінки (культурологічний та етнопсихологічний аспекти). Гендерні ролі та життєві сценарії людини.

Література

Контрольні запитання:

 1. Які види ролей розглядаються в соціології та соціальній психології?
 2. Що таке рольова взаємодія та яка її структура?
 3. Як співвідносяться між собою статеві та гендерні ролі?
 4. Які основні характеристики гендерно-рольової поведінки?
 5. В чому полягають особистісні детермінанти гендерних ролей?
 6. В чому полягають соціальні детермінанти гендерних ролей?
 7. В чому полягають культурні детермінанти гендерних ролей?
 8. Яке значення мають гендерні ролі для життя особистості?
 9. Чи можуть наслідуватись гендерні ролі?
 10. Яке місце займають гендерні ролі в життєвому сценарію людини?

 

 

Тема 2. Гендерний розвиток та гендерна ідентичність особистості, особливості чоловічої та жіночої соціалізації.

Рольова та статеворольова соціалізація людини. Рольова ідентичність та її складові. Закономірності чоловічої та жіночої психології. Фемінність, маскулінність та андрогінність. Особливості та труднощі соціалізації чоловіків і жінок. Наслідки порушення гендерно-рольової ідентичності. Гендерно-рольові дисгармонії як наслідки порушення гендерного розвитку.

Література

Контрольні запитання:

 1. В чому полягають особливості рольової соціалізації?
 2. Яке значення мають гендерні ролі для нормальної соціалізації особистості?
 3. Які види рольової ідентичності ви знаєте? Зробіть їх короткий аналіз.
 4. Які особливості гендерної психології розглядаються в основних теоріях особистості?
 5. Які психологічні характеристики особистості пов'язані з маскулінністю та фемінністю?
 6. Що таке андрогінна модель статевої ролі?
 7. В чому полягають основні труднощі та протиріччя гендерного розвитку?
 8. Яким чином гендерно-рольовий розвиток пов'язаний з соціальними стереотипами?
 9. Які види гендерно-рольових дисгармоній ви знаєте? Їх основні характеристики?

 

 

Тема 3. Семінар-тренінг з використанням рольових ігор на тему "Жіночі та чоловічі ролі в житті людини".

Література

 

 

Тема 4. Гендерно-рольові конфлікти: види, причини, наслідки; психодіагностика гендерно-рольових конфліктів.

Рольові конфлікти та їх класифікація. Гендерно-рольові конфлікти, їх природа: внутрішні та міжособові гендерно-рольові конфлікти. Причини та генезис гендерно-рольових конфліктів. Наслідки гендерно-рольових конфліктів для особистості. Діагностика гендерно-рольових конфліктів. Психологічна та психотерапевтична допомога особистості в розв'язанні внутрішніх гендерно-рольових конфліктів.

Література

Контрольні запитання:

 1. Які види рольових конфліктів в психології ви знаєте?
 2. В чому відмінність статево-рольових та гендерно-рольових конфліктів?
 3. Які з видів гендерно-рольових конфліктів шкідливіші для здоров'я та психологічного самопочуття людини?
 4. Які найтиповіші причини гендерно-рольових конфліктів?
 5. Як розвиваються гендерно-рольові конфлікти?
 6. Що буває у випадках хронічних гендерно-рольових конфліктів, що не знаходять розв'язання?
 7. Які основні методики вивчення гендерно-рольових конфліктів ви знаєте?
 8. Як можна подолати гендерно-рольові конфлікти?
 9. Які форми та види психологічної та психотерапевтичної допомоги в розв'язанні гендерно-рольових конфліктів ви знаєте?

 

 

Тема 5. Особливості міжстатевої взаємодії: віковий, соціально-психологічний, сексологічний та психотерапевтичний аспекти.

Хлопчики та дівчатка: розвиток стосунків. Дружба, симпатія та кохання як прояви гендерно-рольової взаємодії. Міжстатеві гендерно-рольові конфлікти. Гармонійність та дисгармонійність гендерно-рольової поведінки. Статеві девіації як форма гендерно-рольових конфліктів. Психологічна та психотерапевтична допомога особистості в розв'язанні міжстатевих гендерно-рольових конфліктів.

Література

Контрольні запитання:

 1. Як проявляються гендерні ролі в міжстатевій взаємодії?
 2. В чому полягає гендерне забарвлення сексуальної поведінки?
 3. Як пов'язаний розвиток гендерних ролей зі стадіями психосексуального розвитку?
 4. Які закономірності розвитку міжстатевих стосунків ви знаєте?
 5. Яке значення має дружба між хлопчиками та дівчатками для нормального гендерно-рольового розвитку?
 6. Чи пов'язана здатність до кохання з гендерно-рольовим розвитком?
 7. Як міжстатеві гендерно-рольові конфлікти пов'язані з гармонійністю гендерного розвитку особистості?
 8. Який зв'язок між статевими девіаціями і деформацією гендерних ролей?
 9. Які порушення гендерно-рольової поведінки потребують психологічної чи психотерапевтичної допомоги?

 

 

Тема 6. Семінар-тренінг з використанням технік психодрами на тему "Розв'язання гендерно-рольових конфліктів особистості".

Література

 

 

Тема 7. Гендерні та сімейні ролі, особливості подружньої та батьківсько-дитячої гендерно-рольової взаємодії.

Види сімейних ролей та їх гендерне забарвлення. Подружні ролі та подружня взаємодія. Подружні рольові конфлікти. Ролі дітей в сім'ї та їх вплив на дитяче виховання. Значення гендерної поведінки батьків для формування гендерної ідентичності і особистості дитини. Гендерний розвиток дітей в неповних сім'ях та в умовах відсутності сімейного виховання.

Література

Контрольні запитання:

 1. Які види сімейних ролей ви знаєте?
 2. В чому полягає гендерна специфіка подружніх ролей?
 3. Які закономірності подружніх конфліктів і як це пов'язано з гендерними ролями?
 4. Які методи розв'язання подружніх конфліктів ви знаєте?
 5. Які бувають ролі дитини в сім'ї та яке це має значення для виховання?
 6. Які дитячі ролі в теорії Шарон Вегшейдер ви знаєте?
 7. Які закономірності формування сімейних ролей?
 8. В чому закономірності наслідування гендерних ролей?
 9. Які проблеми та протиріччя розвитку гендерних ролей дитини при відсутності одного чи двох батьків?

 

 

Тема 8. Рольові конфлікти типу "Сім'я-робота", рольове перевантаження та емоційне згоряння, їх наслідки на здоров'я людини.

Інтерференція сімейних та професійних ролей. Рольове професійне перевантаження та його вплив на гендерні ролі людини. Рольові конфлікти працюючої жінки. Ефект емоційного згоряння в гендерних ролях. Атрофія гендерних ролей та вторинний рольовий дефіцит. Психологічна та психотерапевтична допомога в розв'язанні конфліктів типу "Сім'я-робота".

Література

Контрольні запитання:

 1. Як співвідносяться гендерні ролі з іншими соціальними ролями людини?
 2. Які протиріччя існують між сімейними, професійними та іншими життєвими ролями людини?
 3. Яких деформацій зазнають гендерні ролі в умовах рольового перевантаження людини?
 4. Які особливості гендерних конфліктів сучасної жінки?
 5. Які ефекти гендерно-рольового виснаження ви знаєте?
 6. Які наслідки мають ефекти емоційного згоряння для гендерних ролей?
 7. Що таке атрофія гендерних ролей і яке її значення?
 8. Як боротися з вторинним рольовим дефіцитом?
 9. Які ви знаєте види і форми психологічної та психотерапевтичної допомоги в подоланні конфліктів між гендерними і іншими ролями людини?

 

 

Тема 9. Семінар-тренінг з використанням технік психодрами на тему "Розв'язання сімейних гендерно-рольових конфліктів".

Література

 

 

Методичні рекомендації до проведення семінарів-тренінгів:

Робота в семінарах-тренінгах базується на опрацюванні власного досвіду поводження в рольових конфліктах та інших життєвих ситуаціях. Для проведення цих занять потрібно мати навички тренінгової роботи з використанням рольових ігор та технік психодрами. Найкраще - мати кваліфікацію з психодрамо-терапії. Оскільки заняття включають елементи психотерапії, потрібно особливо уважно і делікатно ставитись до особистісних проблем, які можуть стати предметом роботи.

Починати заняття бажано з попередніх розігріваючих вправ, не лише для того, щоб актуалізувались власні проблеми учасників семінару, з якими потім можна працювати, а й для розкриття творчого потенціалу учасників групи, для підвищення спонтанності, розкутості, зниження бар'єрів як між учасниками гри, так і перед драматизованою дією, що часто буває в людей, які не мають достатнього досвіду такої діяльності.

Рольові психодраматичні ігри, що проводяться на реальних ситуаціях з життя людей, мають на меті покращення власного розуміння своєї проблематики, самопізнання, отримання нового досвіду гендерно-рольової поведінки. Завдяки цьому вдається: а) зрозуміти ті сторони своєї рольової (зокрема, гендерно-рольової) поведінки, які приховані від особистості в підсвідомому; б) побачити себе ніби зі сторони, змінити точку зору, ракурс бачення проблем, здійснити децентрацію; в) краще зрозуміти міжособову проблематику, побачивши ситуацію очима партнерів по рольовій взаємодії за допомогою техніки "обміну ролями"; г) спробувати розв'язати конфліктну ситуацію в рамках рольової гри; д) використати для розв'язання ситуації не лише раціональні компоненти поведінки і вербальні засоби, а й емоційні, тілесні та інші невербальні засоби комунікації.

На завершення семінару робиться колективне обговорення з обміном власного досвіду в подібних життєвих обставинах. Це необхідно насамперед для підтримки групою тих учасників, які висували свої власні проблеми для опрацювання. Крім того, в обговоренні здійснюється зв'язок отриманого нового досвіду з попереднім життєвим досвідом людини, намічаються шляхи його використання в подальших життєвих ситуаціях.

 

 

К общему списку публикаций

 

Назад